12,5 procent van gezinsbudget Vlaming gaat naar voeding

Uit cijfers van Statistiek Vlaanderen blijkt dat 12,5 procent van het Vlaams gezinsbudget opgaat aan voeding. Dit komt overeen met meer dan 2.000 euro per jaar per inwoner. Haast een kwart van het budget wordt besteed aan vlees, met een tweede plek voor brood en graanproducten. Cashback acties bieden goede bespaarmogelijkheden.

Grote verschillen

Er zijn grote verschillen aangetroffen in het bestedingspatroon van diverse leeftijdsgroepen. Zo geven Vlamingen jonger dan 30 jaar beduidend minder uit aan voeding dan de oudere inwoners. Alleenstaanden en koppels zonder kinderen zijn per persoon duurder uit dan huishoudens met kinderen. Werklozen geven een stuk minder uit dan gemiddeld en gepensioneerden spenderen veel meer aan boodschappen dan het gemiddelde cijfer. Net als bij energieprijzen vergelijken kan het ook lonen om eens kritisch te kijken naar het boodschappenbudget. Het Vlaamse gezin geeft gemiddeld wat meer dan 4.600 euro per jaar uit aan voeding. Tussen de inkomensklassen zijn er echter grote verschillen zichtbaar. De 25 procent laagste inkomens geven gemiddeld 2.827 uit, terwijl de 25 procent hoogste inkomens per jaar 6.833 euro uitgeven. Het voedingsbudget van de hogere inkomens ligt dus 2,4 keer hoger dan dat van de laagste.

Stijgende welvaart

De groeiende welvaart heeft ervoor gezorgd dat men duurdere voedingsproducten is gaan kopen. Toch is het aandeel voeding in het totale huishoudbudget met de helft gedaald in nog geen 50 jaar tijd. In 1973 bedroeg het aandeel voeding 25 procent van het budget en tegenwoordig bedraagt dit 12,5 procent. De Wet van Engel verklaart dit. Hoe rijker we worden, hoe kleiner het deel van het inkomen dat aan voeding opgaat. Wel laat de stijgende welvaart zien dat het aantal restaurantbezoeken is verdubbeld over de jaren, van 3 procent in 1973 naar 7,1 procent in 2016.

Ten opzichte van andere Belgische gewesten

Vlamingen geven meer uit aan voeding en niet-alcoholische dranken dan Walen en Brusselaars. Wanneer ook genotmiddelen als drank, tabak en drugs mee in ogenschouw worden genomen, ontlopen de cijfers elkaar niet veel. In vergelijking met Nederland geven de Belgen een groter gedeelte van het gezinsbudget uit aan voeding. Dit komt niet alleen doordat de supermarkt prijzen hoger zijn, maar ook door de Bourgondische inslag van de Belg. Hierdoor wordt meer waarde gehecht aan bijvoorbeeld een uitgebreide lunch en aan voedingsproducten van hoge kwaliteit. Dit hoeft echter niet te betekenen dat je hier altijd de hoofdprijs voor hoeft te betalen. Door mee te doen aan cashback acties kun je gemakkelijk besparen op je boodschappenbudget. Bij veel acties krijg je zelfs 100 procent van de aankoopwaarde terug, waardoor je nieuwe producten kosteloos uit kunt proberen. Met deze praktische tips laat jij geen geld liggen en profiteer je optimaal van aanbiedingen van fabrikanten.